REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty,   paszport, prawo jazdy). Nie obsługuje się osób niepełnoletnich, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 4. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.
 5. Na każdej jednostce musi się znajdować tyle kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych ile osób się na niej znajduje, obowiązkowo należy je założyć na siebie podczas pływania.
 6. Spływ organizowany jest na własną odpowiedzialność.
 7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym przez Wypożyczającego oraz Wypożyczalnię.
 8. Sprzęt zwracany Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 10. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry lub wg wcześniej ustalonych zasad na specjalne życzenie klienta.
 11. Za niezwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 13. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
 15. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 16. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 17. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków zawartych w regulaminie.