Trzeba ludzi uczyć w granicach najszerszych,
Nie tylko z książek czerpać mądrości,
Ale z nieba, ziemi, dębów i buków.
J.A. Komeński

Proponujemy wyjątkowe zajęcia edukacyjne w Kazimierskim Parku Krajobrazowym, na terenie rezerwatu NATURA 2000. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych oraz zabaw.

O zaletach outdoor education nie trzeba przekonywać żadnego nauczyciela. Zajęcia pozaszkolne to doskonały sposób, aby pobudzać uczniów do świeżego spojrzenia na naukę, rozwijania kreatywności, trenowania sprawności ruchowej. Trudno też o lepsze warunki edukacji ekologicznej, niż w otoczeniu żywej przyrody. Zapraszamy do współpracy nauczycieli, dyrektorów szkół, biura podróży.

Polecamy:

– team building – czyli zajęcia integracyjne dla uczniów, mające na celu zbudowanie  zgranego zespołu opartego na wzajemnym zaufaniu i wewnętrznej stymulacji

– wąwozowe manewry – czyli „sztuka przetrwania” w gęstwinie lessowych jarów,

– marsz na orientację – czyli szkolenie z podstaw terenoznawstwa,

– z biegiem Wieprza – czyli spływ kajakowy z elementami edukacji geograficznej, przyrodniczej i ekologicznej.

Program zajęć dostosowujemy do wieku uczniów oraz do nowej podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych.